WYSIŁKI I WYNIKI

Do zdecydowanych przeciwników nadawania sprawom narodowościowym większej wagi należą m.in. Stany Zjednoczone, hołdujące zasadzie asymilacji, która w przyszłości, ich zdaniem, rozwiąże problemy „etniczne” w tym kraju. Delegacje ZSRR i krajów demokracji ludowej występowały aktyw­nie z postulatami wprowadzenia do prawa między­narodowego zakazów dyskryminacji na tle rasowym i narodowościowym.Pewne wyniki dały wysiłki zmierzające do za­pewnienia podstawowych praw mniejszości poprzez karanie zbrodni przeciwko ludzkości oraz włącze­nie niektórych atrybutów ochrony mniejszości do podstawowych praw człowieka. Tak więc w 1949 r. Zgromadzenie Ogólne uchwaliło Konwencję w Spra­wie Zapobiegania i Karania Ludobójstwa. Stwierdza ona, że zbrodnią ludobójstwa jest „którykolwiek z czynów dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych”. W konsekwencji państwa zobowią­zały się do skutecznego karania zbrodni ludobój­stwa.

Cześć! Miło mi, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Aneta Mrozowska i na co dzień pracuje w nie dużej agencji reklamowej. Prowadzenie tego bloga to jedna z moich wielu pasji. Mam nadzieję że spodobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to zapraszam do pozostawienia komentarza lub łapki w górę na fb 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.