WYKORZYSTANIE POMOCY GOSPODARCZEJ

W tym sa­mym roku amerykańska delegacja na konferencji w Amsterdamie, w której uczestniczyły — obok de­legacji innych państw zachodnich — delegacje Mię­dzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wyraziła gotowość udzielenia Indonezji, w związku z nowym,
antykomunistycznym kursem jej polityki, kredytu dwustu milionów dolarów, podczas gdy w roku po­przednim całość pomocy wyrażała się jedynie w odroczeniu płatności poprzednio zaciągniętych dłu­gów.Obok Stanów Zjednoczonych w szerokim zakre­sie wykorzystują pomoc gospodarczą jako instru­ment polityki zagranicznej także inne państwa. Dok­tryna Hallsteina w RFN oznaczała dla państw „Trze­ciego Świata”, że uznanie NRD pociągnie za sobą przerwanie pomocy gospodarczej ze strony RFN. Anglia w stosunku do krajów Commonwealthu, a Francja w stosunku do francuskojęzycznych kra­jów Czarnej Afryki — zmierzają do utrzymania utrwalenia wpływów na obszarze swych dawnych kolonii za sprawą pomocy gospodarczej i związa­nia rozwoju ekonomicznego tych krajów z gospo­darką metropolii.

Cześć! Miło mi, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Aneta Mrozowska i na co dzień pracuje w nie dużej agencji reklamowej. Prowadzenie tego bloga to jedna z moich wielu pasji. Mam nadzieję że spodobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to zapraszam do pozostawienia komentarza lub łapki w górę na fb 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.