WŚRÓD ŹRÓDEŁ

Wśród tych źródeł, określających zachowa­nie się państw w stosunkach z innymi państwami, wymienia się i poddaje analizie bądź to czynnik geograficzny, militarny, ideologiczny, bądź też cechy ustroju politycznego i społecznego, bądź strukturę funkcjonowanie władzy w danym państwie. Dla innych punktem wyjścia są stosunki międzynarodo­we jako całość; w konsekwencji koncentrują oni swe badania na systemie stosunków międzynarodowych. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest tu­taj system równowagi sił, niemniej jednak kon­struuje się także inne abstrakcyjne systemy dopa­trując się mniej lub bardziej dalekich analogii z cechami stosunków międzynarodowych w poszcze­gólnych okresach. Tak np. jeden z czołowych repre­zentantów kierunku systemowego w Stanach Zjed­noczonych .

Cześć! Miło mi, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Aneta Mrozowska i na co dzień pracuje w nie dużej agencji reklamowej. Prowadzenie tego bloga to jedna z moich wielu pasji. Mam nadzieję że spodobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to zapraszam do pozostawienia komentarza lub łapki w górę na fb 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.