WIELKA LICZBA

Wielka liczba państw „Trzeciego Świata”, głównie państw nowo powstałych w wyniku rozpadu systemu kolonialnego^ wybrała politykę niezaangażowania, podejmując na terenie międzynarodowym liczne wspólne zabiegi zmierzające do uzyskania pomocy zagranicznej od państw bardziej zaawansowanych w rozwoju gospo­darczym i stworzenia warunków sprzyjających roz­wojowi gospodarczemu swych krajów.Jeżeli jako kryterium podziału przyjąć charakter klasowy poszczególnych państw, to stwierdzić nale­ży, że w przeszłości stosunki międzynarodowe były stosunkami między państwami formacji eksploata- torskich — niewolniczej, feudalnej, kapitalistycznej przy czym walka klasowa zamykała się z reguły w obrębie poszczególnych państw. Sytuacja uległa istotnej zmianie od czasu wielkiej rewolucji paź­dziernikowej i powstania pierwszego państwa socjlistycznego, a zwłaszcza od czasu ukończenia II woj­ny światowej, która doprowadziła do utworzenia większej liczby państw socjalistycznych.

Cześć! Miło mi, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Aneta Mrozowska i na co dzień pracuje w nie dużej agencji reklamowej. Prowadzenie tego bloga to jedna z moich wielu pasji. Mam nadzieję że spodobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to zapraszam do pozostawienia komentarza lub łapki w górę na fb 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.