W ŚWIETLE KONCEPCJI

Otóż te siły są związane zwłaszcza z tempe­ramentem, tradycjami, sposobem myślenia, których źródeł nie należy szukać w warunkach materialnych życia. Aby zrozumieć historię stosunków międzyna­rodowych, trzeba więc najpierw poznać reakcje umysłowe i takie stany duchowe, jak rozwój poczu­cia narodowego, pojmowanie interesu narodowego, spoistość moralną ludności, obraz sąsiadów, jaki tworzy sobie każdy naród, zachowanie się tego na­rodu wobec idei wojny i wobec wysiłków zmierza­jących do budowy społeczności międzynarodowej.”W świetle koncepcji marksistowskiej rozwój eko­nomiczny decyduje w ostatniej instancji o rozwoju społeczeństw, o charakterze klasowym państwa i je­go polityki wewnętrznej i zagranicznej, a więc tak­że o rozwoju stosunków międzynarodowych. Baza ekonomiczna kształtuje zatem w sposób decydujący zjawiska stanowiące nadbudowę. Powyższe: stwier­dzenie nie oznacza bynajmniej, by można było wszy­stkie zjawiska życia społecznego wyjaśnić przyczy­nami ekonomicznymi.

Cześć! Miło mi, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Aneta Mrozowska i na co dzień pracuje w nie dużej agencji reklamowej. Prowadzenie tego bloga to jedna z moich wielu pasji. Mam nadzieję że spodobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to zapraszam do pozostawienia komentarza lub łapki w górę na fb 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.