USYSTEMATYZOWANIE ZJAWISK

Wyraża się nadzieję, że tego rodzaju klasyfikacja i usystematyzowanie zjawisk pozwoli w przyszłości na dalej idące uogólnienia, podobnie jak np. klasy­fikacja roślin dokonana przez Linneusza dała po­czątek fizjologii i genetyce roślin. Mimo zasadni­czych różnic w ujmowaniu poszczególnych zagadnień, wszystkie opracowania zdają się opierać na założe­niu, że ludzkość jest podzielona na określoną liczbę suwerennych państw, które tworzą społeczność mię-1 dzynarodową. Państwa te utrzymują ze sobą wza-j jemne stosunki, dążąc do realizacji określonych ce-j lów politycznych. Stosunki między nimi charakte-l ryzuje nie tylko współpraca, ale również rywaliza-J cja i walka: co pewien czas następują sytuacje kry4 zysowe, rozwiązywane — jak dotychczas — nie tyl-j ko pokojowo, ale i na drodze wojennej.

Cześć! Miło mi, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Aneta Mrozowska i na co dzień pracuje w nie dużej agencji reklamowej. Prowadzenie tego bloga to jedna z moich wielu pasji. Mam nadzieję że spodobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to zapraszam do pozostawienia komentarza lub łapki w górę na fb 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.