ŚRODKI NACISKU

W stosunkach międzynarodowych działalność po­lityczna wyraża się w środkach nacisku i przymusu wobec innych państw. Środki te mają często cha­rakter ekonomiczny. Zwłaszcza w ostatnich dzie­siątkach lat, kiedy państwa zaciągnęły zobowiąza­nia prawnomiędzynarodowe nieuciekania siię do wojny jako środka polityki, kiedy nastąpiły istotne zmiany w układzie sił na terenie międzynarodowym i kiedy światowa opinia publiczna potępiła metody zbrojnego rozstrzygania sporów z innymi państwa­mi. W tej sytuacji formy nacisku i przymusu eko­nomicznego wysuwają się coraz bardziej na pierw­sze miejsce w arsenale środków zmierzających do narzucenia woli silnego państwa państwu słabemu.Do środków nacisku gospodarczego należą przede ] wszystkim wszelkie formy dyskryminacji handlo­wej, to znaczy traktowanie określonego państwa w sposób odmienny od pozostałych i dla niego nieko­rzystny.

Cześć! Miło mi, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Aneta Mrozowska i na co dzień pracuje w nie dużej agencji reklamowej. Prowadzenie tego bloga to jedna z moich wielu pasji. Mam nadzieję że spodobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to zapraszam do pozostawienia komentarza lub łapki w górę na fb 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.