SPRAWDZENIE HIPOTEZY

Praca Sokola, mająca na celu zwłasz­cza sprawdzenie tej hipotezy, rzeczywiście potwier­dza ją na płaszczyźnie subiektywnej. W badanej społeczności Massachusetts najprzychylniej nasta­wieni do McCarthy’ego byli ci, którym najbardziej leżał na sercu problem sprzeczności statusu. Jed­nakże dane Sokola i przeanalizowane tu badania nie potwierdzają jej, jeśli idzie o „obiektywne” przy­czyny napięcia wewnątrz statusu (na przykład wy­sokie wykształcenie i niska pozycja ekonomiczna). Wnioskow tez albo sprzecznych, albo niejednoznacz­nych dostarcza nam materiał, na jakim oparto prze­świadczenie, że McCarthy odwoływał się do trady­cyjnej ideologii „populizmu”, występującej przeciw­ko zorganizowanej sile roboczej i wielkiemu biz­nesowi.

Cześć! Miło mi, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Aneta Mrozowska i na co dzień pracuje w nie dużej agencji reklamowej. Prowadzenie tego bloga to jedna z moich wielu pasji. Mam nadzieję że spodobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to zapraszam do pozostawienia komentarza lub łapki w górę na fb 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.