SPRAW OBRONY POKOJU

Po II wojnie światowej sprawa obrony pokoju zaj­muje czołowe miejsce w programach partii komu­nistycznych. XX Zjazd KPZR uczynił z niej naj­ważniejszą misję ruchu komunistycznego i robotni­czego. Rezolucje tego Zjazdu — opierając się na tezie, że w obecnych warunkach społecznych i po­litycznych wojny nie są nieuniknione — postawiły zadanie Komitetowi Centralnemu: „Nieugięcie pro­wadzić leninowską politykę pokojowego współistnie­nia państw niezależnie od ich ustroju społecznego, walczyć aktywnie o sprawę pokoju i bezpieczeństwa narodów, o zaufanie między państwami, dążąc do przekształcenia osiągniętego odprężenia międzyna­rodowego w trwały pokój”. Głosiły ponadto, że „naj­ważniejszym zadaniem Związku Radzieckiego, kra­jów socjalistycznych i innych krajów miłujących po­kój oraz najszerszych mas ludowych jest utrzyma­nie i utrwalenie pokoju oraz zapobieżenie nowej agresji: w obecnych warunkach międzynarodowych powstały możliwości powstrzymania agresywnych sił imperializmu pragnących pchnąć narody do nowych wojen, które przy obecnym poziomie techniki przy­niosłyby narodom niezliczone nieszczęścia i znisz­czenia”.

Cześć! Miło mi, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Aneta Mrozowska i na co dzień pracuje w nie dużej agencji reklamowej. Prowadzenie tego bloga to jedna z moich wielu pasji. Mam nadzieję że spodobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to zapraszam do pozostawienia komentarza lub łapki w górę na fb 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.