SPECJALNE INSTYTUTY

Zakładane są specjalne instytuty naukowe do prowadzenia badań nad pokojem, wydawane są specjalne czasopisma poświęcone tej problematyce. Badaniami tymi interesuje się Organizacja Narodów Zjednoczonych, a także niektóre inne organizacje międzynarodowe (Unia Międzyparlamentarna, Rada Europejska).W krajach socjalistycznych problematyka stosun­ków międzynarodowych od dawna stanowi przed­miot zainteresowania różnych dyscyplin naukowych. Klasycy marksizmu-leninizmu rozpatrywali różne aspekty walki klasowej ustalając współzależności między strukturą klasową społeczeństw a charakte­rystycznymi właściwościami stosunków międzynaro­dowych w poszczególnych okresach historii. Zwłasz­cza w dziełach Lenina znajdujemy rozważania nie tylko na temat klasowego charakteru polityki za­granicznej państw w dobie imperializmu, ale rów­nież na temat stosunków pomiędzy republiką ra­dziecką a krajami kapitalistycznymi.

Cześć! Miło mi, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Aneta Mrozowska i na co dzień pracuje w nie dużej agencji reklamowej. Prowadzenie tego bloga to jedna z moich wielu pasji. Mam nadzieję że spodobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to zapraszam do pozostawienia komentarza lub łapki w górę na fb 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.