RZECZYWISTE POSTAWY

W rzeczywistości badania podstaw społecznych amerykańskiego komunizmu wskazują, że choć przeważająca większość Żydów przeciwna była komunizmowi, to jednak Żydzi dostarczali pro­centowo największego poparcia Amerykańskiej Par­tii Komunistycznej. Ci zatem, którzy wymieniają Żydów jako komunistów, być może, bardziej są za­niepokojeni komunizmem niż antysemityzmem jako takim.Analiza innych danych z ankiety NORC przepro­wadzonej w 1953 r. skłania do podtrzymania inter­pretacji, iż fakt częstszego wymieniania przez zwo­lenników McCarthy’ego Żydów jako w większości komunistów odzwierciedla raczej lęk przed komu­nizmem niż antysemityzm. Respondentów pytano, czy w ubiegłym półroczu słyszeli jakieś zdania kry­tyczne o Żydach. Blisko jedna piąta, czyli 21°/o, od­powiedziała twierdząco. Ci, których znajomi kryty­kowali Żydów, udzielali proporcjonalnie mniej poparcia senatorowi niż ci, którzy nie donosili o sły­szanych przez siebie uwagach antysemickich.

Cześć! Miło mi, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Aneta Mrozowska i na co dzień pracuje w nie dużej agencji reklamowej. Prowadzenie tego bloga to jedna z moich wielu pasji. Mam nadzieję że spodobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to zapraszam do pozostawienia komentarza lub łapki w górę na fb 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.