ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTW

Uzna­jąc ze rozwój społeczeństw zależy w ostatecznym rachunku od rozwoju sił wytwórczych, od walki kla­sowej, od wewnętrznych procesów politycznych i go­spodarczych, wyrażono pogląd, według którego cho­ciaż me wszystkie siły warunkujące rozwój społe­czeństw znajdują swe odbicie w stosunkach między­narodowych, to jednak nie jest możliwa żadna na­ukowa analiza tendencji występujących w tej sferze bez należytego uwzględnienia zwiększonej roli stosunków międzynarodowych oraz nowych praw ich rozwoju. Stosunki międzynarodowe nazywa się „mło­dą dziedziną nauki, wyłaniającą się z powiązania Kiiisu dyscyplin nauk społecznych”.W pewnej mierze odmienne spojrzenie na znacze- me badan w tej dziedzinie wnoszą dyskusje nad możliwościami stworzenia nowej dyscypliny, miano­wicie nauk politycznych, które zajęłyby się bada­niem współczesnych instytucji, ruchów i teorii. Nie­jakie zastrzeżenia mają tu prawnicy.

Cześć! Miło mi, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Aneta Mrozowska i na co dzień pracuje w nie dużej agencji reklamowej. Prowadzenie tego bloga to jedna z moich wielu pasji. Mam nadzieję że spodobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to zapraszam do pozostawienia komentarza lub łapki w górę na fb 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.