ROZPROSZENIE ORGANIZACJI

Rozproszenie orga­nizacyjne charakteryzujące ruch na rzecz pokoju zmniejsza skuteczność jego oddziaływania na poli­tykę rządów. Próbą koordynacji tej działalności by­ło powołanie w 1950 r. na światowym Kongresie Obrońców Pokoju w Warszawie Światowej Rady Pokoju, która skupiła wiele narodowych komitetów obrońców pokoju, zrzeszających głównie, ale nie wyłącznie, działaczy związanych z ruchem robotni­czym i organizacjami demokratycznymi. O zasięgu wpływów światowego ruchu pokoju świadczy fakt, że pod Sztokholmskim Apelem Pokoju z 1951 r. zło­żyło swe podpisy ponad pięćset milionów ludzi. Polityka krajów socjalistycznych wiąże duże na­dzieje z oddziaływaniem opinii publicznej na sto­sunki międzynarodowe i traktuje tę opinię jako je­den z istotnych czynników pozwalających na utrzy­manie pokoju światowego.

Cześć! Miło mi, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Aneta Mrozowska i na co dzień pracuje w nie dużej agencji reklamowej. Prowadzenie tego bloga to jedna z moich wielu pasji. Mam nadzieję że spodobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to zapraszam do pozostawienia komentarza lub łapki w górę na fb 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.