RÓŻNICE WYNIKÓW

Z 8% wszystkich respondentów, którzy wymienili Żydów jako szczególnie skłonnych do komunizmu, 69% opowiedziało się za Komisją, a spośród respon­dentów nie wymieniających Żydów 59% odniosło się przychylnie do McCarthy’ego. Wyniki te różnią się od wyników innych ankiet, dalsza zaś specyfika­cja owych zależności wewnątrz kategorii społecz­nych zmniejsza ich znaczenie jako wskaźnika więk­szego antysemityzmu zwolenników McCarthy’ego. Przebadano z osobna respondentów z wykształce­niem podstawowym, średnim i akademickim, i oka­zało się, że zależność ta utrzymała się wśród osób, które nie wyszły poza poziom szkoły podstawowej. Zwolennicy McCarthy’ego z grupy ludzi o najniż­szym wykształceniu częściej wymieniali Żydów jako komunistów niż jego przeciwnicy. W kategorii wy­kształcenia średniego nie znaleziono zależności mię­dzy skłonnością do utożsamiania Żydów z komuni­stami a stosunkiem do Komisji McCarthy’ego, pod­czas gdy w grupie wyższego wykształcenia zależność ta była odwrócona.

Cześć! Miło mi, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Aneta Mrozowska i na co dzień pracuje w nie dużej agencji reklamowej. Prowadzenie tego bloga to jedna z moich wielu pasji. Mam nadzieję że spodobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to zapraszam do pozostawienia komentarza lub łapki w górę na fb 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.