RODZAJ ODBIORCÓW

Firmy, które chcą się dowiedzieć, do jakiego ro­dzaju odbiorców docierają ich reklamy, muszą oprzeć się na innych badaniach ^najczęściej są to dodatkowe zapiski Nielsena, Pulse lub ARB). Spe­cjaliści nie są wcale przekonani, że badania te są specjalnie dokładne w porównaniu z pomiarami słu­chomierzy. Jednakże tylko one są dostępne, i osoby, które nie mogą pozwolić sobie na przeprowadzenie tego rodzaju badań na własną rękę (wiele firm mo­że to zrobić, ale woli nie podejmować takiego ryzy­ka), muszą wyciągnąć wnioski rozważając dane do­starczane przez biura badawcze oraz telewizję. Jeśli już jednak podejmuje się badania składu publicz­ności, prowadzą one często do zaskakujących rezul­tatów; i tak np. Philip Morris zrezygnował z pro­gramu „I love Lucy”, który był wtedy najbardziej popularnym programem w telewizji i którego wskaźnik wynosił ponad 40 punktów, ponieważ ba­dania widowni wykazały, że stosunkowo niewielu palaczy papierosów oglądało ten program; nato­miast związek aptekarzy CIBA z radością stwier­dził, że ich audycja „Medical Horizons”, której wskaźnik wynosił tylko 7 punktów, dociera do 40% lekarzy w kraju przynajmniej raz w miesiącu.

Cześć! Miło mi, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Aneta Mrozowska i na co dzień pracuje w nie dużej agencji reklamowej. Prowadzenie tego bloga to jedna z moich wielu pasji. Mam nadzieję że spodobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to zapraszam do pozostawienia komentarza lub łapki w górę na fb 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.