PRZEDMIOT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Przedmiotem stosunków międzynarodowych są więc przede wszystkim sto­sunki między organizacjami politycznymi o charak­terze terytorialnym, to znaczy państwami. Uwzględnia się jednak w pewnym stopniu stosunki między grupami ludzi, składającymi się na społeczności pań­stwowe — czy to w zakresie wymiany dóbr mate­rialnych i usług, czy też przenikania idei i wpły­wów kulturalnych. Przedstawiając stosunki między­narodowe nie można również abstrahować od we­wnętrznych stosunków politycznych tych państw.Stosunki międzynarodowe, nawet w węższym te­go słowa znaczeniu, są przedmiotem badań nie tylko dyscypliny nazywanej „stosunki międzynarodowe”.Są one jeszcze przedmiotem badań nauk ekonomicz­nych (zwłaszcza międzynarodowych stosunków go­spodarczych), historii (zwłaszcza historii stosunków międzynarodowych, historii dyplomacji), prawa mię­dzynarodowego, organizacji międzynarodowych (co­raz bardziej wyodrębniająca się dyscyplina naukowa).

Cześć! Miło mi, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Aneta Mrozowska i na co dzień pracuje w nie dużej agencji reklamowej. Prowadzenie tego bloga to jedna z moich wielu pasji. Mam nadzieję że spodobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to zapraszam do pozostawienia komentarza lub łapki w górę na fb 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.