PRESJA DEMOGRAFICZNA

Niejasne jest rów­nież pojęcie „presji demograficznej”. Kiedy można powiedzieć, że państwo jest przeludnione lub że po­siada optimum ludności? Odpowiedź wypadnie ina­czej w przypadku kraju rolniczego o typie gospo­darki ekstensywnej, inaczej w przypadku kraju o gospodarce rolnej intensywnej, a jeszcze inaczej w przypadku krajów uprzemysłowionych. Wiele przy­kładów można przytoczyć na to, że klasyczne emi­gracyjne kraje w wyniku uprzemysłowienia nie tyl­ko potrafiły zatrudnić wszystkich dotąd „ekonomicz­nie zbędnych”, ale nawet imigrantów. Znamiennym w tym względzie przykładem są Niemcy. W okre­sie rządów narodowosocjalistycznych powoływano się na rzekome przeludnienie Niemiec, natomiast po Iwojnie światowej — mimo skurczenia się teryto­rium państwowego Niemiec i przyjęcia na to tery­torium kilku milionów przesiedleńców — oba pań­stwa niemieckie, RFN i NRD, do tego stopnia roz­winęły swe siły produkcyjne, że są w stanie za­trudnić poważną liczbę imigrantów.

Cześć! Miło mi, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Aneta Mrozowska i na co dzień pracuje w nie dużej agencji reklamowej. Prowadzenie tego bloga to jedna z moich wielu pasji. Mam nadzieję że spodobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to zapraszam do pozostawienia komentarza lub łapki w górę na fb 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.