POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA

Pamiętać jednak należy, że polityka za­równo wewnętrzna, jak i międzynarodowa, ma czę­sto wspólny język z ideologią, ale własną logikę. W polityce wielu państw zarejestrować można znacz­ne odstępstwa od reprezentowanej linii ideologicznej, uzasadniane względami strategii, taktyki politycz­nej, bądź też wprost racją stanu danego państwa. Fakt ten — zależnie od sytuacji)— może być oce­niany dodatnio bądź ujemnie. Niewątpliwie pozy­tywnym wydarzeniem o doniosłym znaczeniu histo­rycznym było utworzenie w okresie II wojny świa­towej wielkiej koalicji antyfaszystowskiej obejmu­jącej mocarstwa zachodnie i Związek Radziecki Państwom socjalistycznym znacznie trudniej było porozumieć się z państwami kapitalistycznymi, kie­dy podejmowano decyzje dotyczące dekolonizacji Trzeciego Świata.

Cześć! Miło mi, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Aneta Mrozowska i na co dzień pracuje w nie dużej agencji reklamowej. Prowadzenie tego bloga to jedna z moich wielu pasji. Mam nadzieję że spodobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to zapraszam do pozostawienia komentarza lub łapki w górę na fb 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.