NAUKA O STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Znaczenie stosunków międzynarodowych oraz rozległość tematyki. Wymagają one skoncentrowa­nia wysiłków badawczych w tej dziedzinie. Ujęty w ramach jednej dyscypliny dydaktycznej cało­kształt stosunków międzynarodowych ułatwiłby kształcenie stale rosnącej kadry pracowników, któ­rzy w swej pracy mają do czynienia z międzynaro­dową problematyką polityczną.Wyodrębnienie stosunków międzynarodowych ja­ko dyscypliny nie może oczywiście oznaczać izolo­wania tej dziedziny od innych nauk społecznych. Poszczególne zagadnienia polityki międzynarodowej z pewnością stanowić będą nadal przedmiot zainte­resowań oraz wnikliwych badań takich dyscyplin, jak prawo międzynarodowe, historia, socjologiaNauka o stosunkach międzynarodowych powstała nie z podziału istniejącej dotychczas szerszej dyscy­pliny, ale jako synteza kilku dyscyplin. W związku z powyższym często zarzuca się jej brak dostatecz­nej zwartości i jedności przedmiotu. Przypomina ona inne nauki polityczne, które w rezultacie zainte­resowań badawczych tworzą dziś odrębne dyscypli­ny, np. historię polityczną, teorię polityki, naukę o  państwie i ustrojach państwowych, prawo pań­stwowe i administracyjne.

Cześć! Miło mi, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Aneta Mrozowska i na co dzień pracuje w nie dużej agencji reklamowej. Prowadzenie tego bloga to jedna z moich wielu pasji. Mam nadzieję że spodobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to zapraszam do pozostawienia komentarza lub łapki w górę na fb 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.