NASTĘPNA CECHA

Następną cechą czasów współczesnych jest po­dział świata na kraje socjalistyczne, rozwinięte kra­je kapitalistyczne i kraje rozwijające się (tak zwany „Trzeci Świat”). W minionych stuleciach istniały również znaczne różnice między państwami w za­kresie stopnia rozwoju gospodarczego i społecznego oraz ustroju politycznego, jak np. w XIX w. pomię­dzy przodującymi państwami Europy Zachodniej, jak Francja i Anglia, a Rosją carską, niemniej jed­nak wszystkie państwa wchodzące w skład społecz­ności międzynarodowej były bądź to krajami kapi­talistycznymi, bądź też przechodzącymi stopniowo od feudalizmu do kapitalizmu i różnice między ni­mi nie miały charakteru antagonistycznego. Obecnie r’występuje między państwami kapitalistycznymi a państwami socjalistycznymi przeciwstawność ideolo­giczna i ustrojowa, która znajduje odbicie w dzie­dzinie polityki międzynarodowej.

Cześć! Miło mi, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Aneta Mrozowska i na co dzień pracuje w nie dużej agencji reklamowej. Prowadzenie tego bloga to jedna z moich wielu pasji. Mam nadzieję że spodobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to zapraszam do pozostawienia komentarza lub łapki w górę na fb 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.