CZYNNIK EKONOMICZNY

Stosunki ekono­miczne oddziałują w istotny sposób na kształtowa­nie się stosunków politycznych zarówno -wewnątrz państw, jak i w skali międzynarodowej. Oddziały­wanie to może mieć charakter bezpośredni i po­średni.Działalność polityczna jest wyrazem woli okre­ślonych klas społecznych, a więź klasowa opiera się w głównej mierze na wspólnych interesach gospo­darczych, stąd też „polityka jest skoncentrowanym wyrazem ekonomiki”. W interesie poszczególnych klas leży zdobycie władzy i wpływów politycznych. Stać się klasą panującą to pożądany sposób utrwa­lania i polepszania pozycji ekonomicznej i społecz­nej członków danej klasy, zabezpieczenia ich inte­resów, ugruntowania przywilejów. W obrębie po­szczególnych klas społecznych występują niejedno­krotnie sprzeczne interesy. W tym stanie rzeczy sto­sunki między państwami przedstawiają się jako zło­żony proces współpracy i rywalizacji, walki oraz presji politycznej i gospodarczej państw reprezentu­jących określone dążenia klas i grup społecznych.

Cześć! Miło mi, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Aneta Mrozowska i na co dzień pracuje w nie dużej agencji reklamowej. Prowadzenie tego bloga to jedna z moich wielu pasji. Mam nadzieję że spodobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to zapraszam do pozostawienia komentarza lub łapki w górę na fb 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.