Archive for the Uncategorized Category

WIELE PRZYKŁADÓW

Można przytoczyć wiele przykładów z naj­nowszej historii, w których wymienia się chorobę przywódcy politycznego jako jedną z przyczyn kształtujących linię polityczną państwa w danym okresie (np. jako jedną z przyczyn niepewności w polityce amerykańskiej za prezydentury Eisenhowera— zawał serca, jakiemu uległ). Choroba stwa­rza czasem sytuacje trudne do rozwiązania z punk­tu widzenia prawa konstytucyjnego (np. ciężka cho­roba prezydenta Włoch Segniego uniemożliwiała wybór następcy, gdyż nieprzytomny prezydent zył jakiś czas, niezdolny do złożenia rezygnacji ze swe­go urzędu, a w chwilach gdy odzyskiwał przytom­ność wołał: „Jestem prezydentem”).Fakty medyczne — zgromadzone na podstawie pa­miętników, prasy, wywiadów — wskazują, że wy­darzenia polityczne, zwłaszcza w okresie kryzysów pozostają niejednokrotnie pod przemożnym wpły­wem ludzi chorych i przemęczonych, niezdolnych do jasnego myślenia i podejmowania decyzji«

Cześć! Miło mi, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Aneta Mrozowska i na co dzień pracuje w nie dużej agencji reklamowej. Prowadzenie tego bloga to jedna z moich wielu pasji. Mam nadzieję że spodobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to zapraszam do pozostawienia komentarza lub łapki w górę na fb 🙂

DLA WIELU POLITYKÓW

Dla wielu polityków sens życia do tego stopnia związa­ny jest z odgrywaniem roli w życiu publicznym, że kurczowo trzymają się urzędu, a przy tym sądzą, iz wytężona praca przy złym stanie zdrowia godna jest pochwały i podziwu. A przecież błędy popełnia­ne przez polityków powodują skutki nie mnie i zgub­ne mz błędy pilotów linii lotniczych, trudno nato­miast zmusić polityków — jak zmusza się pilotów do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę oraz do poddawania się regularnym badaniom le­karskim, których wyniki byłyby przekazywane nie tylko pacjentowi i osobom najbliższym. Innym problemem od dawna dyskutowanym jest wpływ jednostki na bieg historii.

Cześć! Miło mi, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Aneta Mrozowska i na co dzień pracuje w nie dużej agencji reklamowej. Prowadzenie tego bloga to jedna z moich wielu pasji. Mam nadzieję że spodobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to zapraszam do pozostawienia komentarza lub łapki w górę na fb 🙂